Wij nemen u wel serieus...

Door bezuinigingen en lange wachtlijsten blijven dossiers liggen terwijl uw problemen zich maar opstapelen.
Schuldhulpverlening Zuid West Nederland heeft de mogelijkheden uw problemen wél adequaat aan te pakken. Zo werken wij o.a. nauw samen met meerdere ketenpartners waardoor wij b.v. snel in onderhandeling kunnen gaan met schuldeisers. Tevens hebben wij een samenwerkingsverband met mr. J.W.M. Kromme advocaat te Ridderkerk. Hierdoor kunnen wij via de kortste weg verzoekschriften voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) indienen.
Via onze werkwijze is dan ook gebleken dat het "120 dagen model" voor de meeste van onze cliënten wel degelijk een haalbare kaart is.
Meer informatie? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend eens contact op ons op. U zult al snel merken dat wij wél serieus nemen.

/